TEAM STATUS

KOEN

PROGRAMMEERT

LOEK

REGISSEERT

HESTER

ORGANISEERT

Cultuurbedrijf vierde Inspiratie, 10 december!

In de afgelopen jaren zorgden vele mensen ervoor dat werken voor ons een feestje is. Nu was het onze beurt; om iedereen te bedanken en te proosten op de toekomst vierden wij een feestje! Met bijzonder eten en drinken, prachtige muziek en theater en veel gezelligheid.

Josien Beugels, Toine Schreinemachers, Nick Twaalfhoven, Edhv, Close Act, The Felicianos, Nard Reijnders, Henk en Lei, Arno Adams, Louk Voncken, Stagelight, Monique van der Steen en Roem… bedankt voor jullie bijdrage hieraan!

Share Share Share Share
BLOG
05 12 2012 UNCATEGORIZED

CULTUURBEDRIJF 2009-2012

Cultuurbedrijf BV heeft als volle dochter van Edu-Art vier succesvolle jaren achter de rug waarin het bedrijf voor veel verschillende grote en kleine opdrachtgevers mooie culturele projecten heeft gerealiseerd.

Voor de Floriade 2012 maakte Cultuurbedrijf een cultureel programma met meer dan 3.000 optredens door 535 ensembles bestaande uit ruim 18.600 artiesten uit 49 verschillende landen. Daarnaast produceerde Cultuurbedrijf het succesvolle festival Menu 2010, Discover Kazachstan, de Deventer Top, het Gelderse Sportgala en nog veel meer.

Cultuurbedrijf deed dat bovendien op een winstgevende manier in een tijd van dalende conjunctuur en sterke bezuinigingen op de uitgaven voor cultuur.
Echter, de werkzaamheden die Cultuurbedrijf succesvol heeft uitgevoerd passen onvoldoende bij de oorspronkelijke ambities van EDU-ART. Om die reden hebben de aandeelhouder en de medewerkers besloten de activiteiten in de huidige vorm te beëindigen.

Directeur Loek Sijbers gaat als zelfstandig adviseur verder in Cultuurbouw BV evenals Hester Zuidema (Zdma BV). Koen van der Mark gaat tot 1 november 2013 verder bij EDU-ART.

Share Share Share Share
BLOG
10 12 2011 PROCESS

BOUWPLAN RHEDEN GEREED

Image_Bouwplan Cultuurbedrijf_Rheden

Eind november 2011 is fase 1 van de opdracht Fusie Cultuurinstellingen Rheden afgerond. Het resultaat is een volledig bouwplan van het cultuurbedrijf in Rheden. Het bouwplan kent drie delen: de inhoud, vorm en implementatie van het cultuurbedrijf. In de bijlagen zijn de financiële kaders opgenomen.

Share Share Share Share
BLOG
17 10 2011 PROCESS

VISIE CULTUURPROGRAMMA FLORIADE 2012

Image_Floriade Straattheater

1. Het cultuurprogramma toont Limburg in de Wereld en de Wereld in Limburg. Het laadt het agro- en foodpotentieel van Noord-Limburg niet alleen economisch, maar ook sociaal-cultureel.

2. Het cultuurprogramma biedt de bezoeker een beleving die inspireert tot een ander gedrag dat bijdraagt aan het herstel van de kringlopen. Aan een hernieuwde relatie tussen mens en natuur.

Lees meer over het concept via deze link naar het pdf-bestand: ConceptCultuurprogramma_Floriade

Share Share Share Share