DETAILS

Opdrachtgever

Gemeente Rheden

Start

Juli 2011

Afgerond

Juni 2012

Taken

Procesbegeleiding, Cultuuradvies

PROJECT

FUSIE CULTUURINSTELLINGEN RHEDEN

Image_Advies Rheden

Gemeente Rheden legde in haar Cultuurnota vast een nieuw cultuurbedrijf op te willen richten. Een fusie van de cultuurinstellingen De Alliantie, Muziekschool Musica Allegra en de Rhedense Muziek Federatie. Cultuurbedrijf ontwikkelt, nadat zij de aanbesteding won, hiervoor een fusieplan met draagvlak van de drie te fuseren instellingen en de gemeente. In de tweede fase van de opdracht realiseert Cultuurbedrijf een succesvolle implementatie hiervan. Uitvoering: Loek Sijbers, Hester Zuidema

Share Share Share Share
BLOG
10 12 2011 PROCESS

BOUWPLAN RHEDEN GEREED

Image_Bouwplan Cultuurbedrijf_Rheden

Eind november 2011 is fase 1 van de opdracht Fusie Cultuurinstellingen Rheden afgerond. Het resultaat is een volledig bouwplan van het cultuurbedrijf in Rheden. Het bouwplan kent drie delen: de inhoud, vorm en implementatie van het cultuurbedrijf. In de bijlagen zijn de financiële kaders opgenomen.

Share Share Share Share