DETAILS

Opdrachtgever

Stichting De Voorste Venne

Start

Febuari 2012

Afgerond

Eind 2012

Taken

Procesbegeleiding, Cultuuradvies

PROJECT

CULTUURBEDRIJF IN HEUSDEN

Image_De Voorste Venne, Drunen

Het Cultureel Centrum De Voorste Venne in Drunen (gemeente Heusden) is toe aan een ingrijpende renovatie. Dat is aanleiding voor de gemeente om de daar gevestigde organisaties, inclusief de beheersstructuur, opnieuw onder de loep te nemen. Bovendien wordt in de toekomst ook de Bibliotheek toegevoegd. In februari 2012 hebben de betrokken partijen Cultuurbedrijf BV gevraagd als procesbegeleider op te willen treden. Het proces van de ontwikkeling van een door allen gedeelde Visie en Beheersvorm moest leiden tot wederzijds vertrouwen en enthousiasme voor de te kiezen route. Men koos voor een kort maar intensief traject dat moest leiden tot een eigentijdse en actuele inhoudelijke Visie op de samenwerking en –als gevolg daarvan– een helder plan over de Beheersvorm. Dat Visieplan werd in maart en april 2012 door alle betrokken besturen omarmd. In een vervolgtraject is Cultuurbedrijf BV gevraagd een Businessplan te realiseren. Het Businessplan vormt de nauwkeurige beschrijving van het nieuwe cultuurbedrijf. Het Businessplan is het document op grond waarvan het Besluit Voornemen tot Fusie kan worden genomen. Wanneer alle besturen instemmen, kan op basis van het Businessplan de fusie geëffectueerd en uitgevoerd worden. Uitvoering: Loek Sijbers

Share Share Share Share