TEAM

HESTER ZUIDEMA

Sinds 2001 heb ik mijn HBO-opleiding Facility Management in Wageningen afgerond. Als enige van Cultuurbedrijf heb ik geen kunstvooropleiding gehad, maar heb na het behalen van mijn diploma altijd in de kunstsector gewerkt. Net als Koen en Loek heb ik gewerkt bij de cultuureducatieve instelling EDU-ART en maakte daar onderdeel uit van het Management Team. Ik ben bij Cultuurbedrijf sinds de oprichting betrokken als projectleider.

Ik ben getrouwd met Ralph en we hebben sinds augustus 2011 een kindje: Milou.

TEAM

LOEK SIJBERS

Oorspronkelijk opgeleid als Theaterdocent aan de Toneelacademie Maastricht, heb ik zestien jaar gewerkt als acteur, theaterdocent en regisseur en de daaropvolgende veertien jaar als provinciaal beleidsadviseur cultuur voor twee provincies en als directeur van een culturele organisatie. Met dertig jaar ervaring ben ik in staat vruchtbare verbindingen te leggen tussen kunst(enaars), het openbaar bestuur, én het bedrijfseconomische domein.

http://nl.linkedin.com/pub/loek-sijbers/12/ba3/b99

TEAM

KOEN VAN DER MARK

Opgeleid als klarinettist ben ik jarenlang als zelfstandig docent, musicus en dirigent door het leven gegaan. Na een korte tussenstop in het bedrijfsleven werkte ik een aantal jaren bij de Gelderse Stichting voor kunst en cultuureducatie EDU-ART. Sinds 2009 werk ik bij Cultuurbedrijf. Bij Cultuurbedrijf werk ik als projectleider, producent en programmeur.

Ik ben getrouwd en vader van Sep, Olle en Rubie.

http://nl.linkedin.com/pub/koen-van-der-mark/a/a96/275

CULTUURBEDRIJF

CULTUURBEDRIJF LAAT ZOVEEL MOGELIJK MENSEN KENNISMAKEN MET DE KRACHT VAN KUNST & CULTUUR

Er valt een maatschappelijke ontwikkelingslijn te bespeuren van kunst, naar cultuur, naar creativiteit. Creativiteit is nodig in een steeds complexer wordende samenleving; in een economie die zich moet herbezinnen op haar toegevoegde waarde in een steeds sterker wordende mondiale omgeving. Cultuur is meer dan entertainment: het biedt een scala aan mogelijkheden om mensen met elkaar, hardop en in dialoog, te laten reflecteren op de wereld om ons heen. Een cultureel bewustzijn is een verrijkt bewustzijn.

 

CULTUURBEDRIJF PLAATST KUNST IN HET HART VAN DE SAMENLEVING

Cultuurbedrijf doet dit door het bedenken, organiseren en produceren van culturele producties, en het adviseren en begeleiden van de culturele sector.

Cultuurbedrijf bv is opgericht op 1 februari 2009 uit een initiatief van de stichting EDU-ART om daadwerkelijk cultureel te kunnen ondernemen.

Share Share Share Share
CONCEPTONTWIKKELING

Op basis van een programma van eisen van de opdrachtgever bedenkt Cultuurbedrijf een origineel en creatief concept voor een cultureel project. Zij realiseert -wanneer de opdrachtgever tevreden is met het ontwikkelde concept- het gehele project.

Share Share Share Share
ORGANISATIE

Een cultureel concept van Cultuurbedrijf is origineel en sterk, maar tegelijkertijd realistisch en haalbaar. Zij betrekt kunstenaars, die specifiek passen in het concept, in een vroeg stadium bij het proces. En ook kent Cultuurbedrijf het speelveld en creëert waar nodig politieke draagvlak. Cultuurbedrijf verzorgt -indien gewenst- alle randvoorwaarden: van begroting tot fondsaanvragen en financiële verantwoording, van persvoorlichting en presentatie tot het verwerven van publiek draagvlak voor een project.

Share Share Share Share
PRODUCTIE

Cultuurbedrijf is een productiebedrijf van culturele projecten. Zij regisseert het project volgens strakke draaiboeken, van scouting tot contracting, van vergunningen tot security. Cultuurbedrijf organiseert en begeleidt het gehele productieproces. Succesvol. Voor tevreden klanten.

Share Share Share Share
CULTUURADVIES

Cultuurbedrijf verbindt kennis van de kunsten en kunstenaars met politiek-bestuurlijke ervaring en het economisch succesvol runnen van een bedrijf. Zij adviseert en begeleidt fusie- en opbouwtrajecten in de culturele sector. En is specialist op het gebied van innovatie in de culturele sector. Cultuurbedrijf heeft veel ervaring in het succesvol bijeen brengen van publieke en private samenwerkingsvormen.

Share Share Share Share
PROCESBEGELEIDING

Cultuurbedrijf ontwikkelt meer dan een plan op papier. Zij presenteert, verwerft draagvlak en geeft actief en betrokken vorm en uitwerking aan papieren plannen. Niet praten, maar doen! Cultuurbedrijf neemt een actieve rol aan.

Share Share Share Share